X

nauka

Wykształceni ludzie stanowią czynnik determinujący rozwój regionu i kraju, w którym żyją i pracują. Dlatego należy położyć szczególny nacisk na jakość kształcenia teoretycznego i praktycznego dzieci oraz młodzieży w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz nowych dziedzin gospodarki, w tym lotnictwa i medycyny. Sprzyja temu rozwój bazy naukowo-badawczej i dydaktycznej, dającej warunki do realizacji zaawansowanych badań naukowych, uwzględniających istniejące i nowo tworzone specjalizacje regionu oraz kraju. Postęp technologiczny oraz zachodzące zmiany społeczne i kulturowe wymagają równocześnie organizacji kształcenia ustawicznego w celu wzmocnienia kapitału intelektualnego Lubelszczyzny oraz eliminacji wykluczenia społecznego i ekonomicznego jej mieszkańców.

Podziel się: