X

gospodarka

Organizację i rozwój przemysłu regionalnego należy oprzeć o rodzimą kadrę oraz zasoby naturalne, w tym węgiel kamienny, traktowany jako surowiec innowacyjnych technologii, nie zaś jako źródło „brudnej energii”. Towarzyszyć temu powinna modernizacja infrastruktury transportowej oraz budowa zbiornika wodnego, stanowiącego ważny element systemu retencji wody dla Lubelszczyzny. Uzupełnieniem tych działań może być m.in. rozwój turystyki przyrodniczej, kulturowej i historycznej w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze oraz dziedzictwo wielokulturowe regionu nadbużańskiego.

Podziel się: